Over SART

Stichting Art Twekkelo (SART) is in 2007 opgericht als onafhankelijke organisatie om beeldende kunst te stimuleren en faciliteren. SART verbindt partijen met initiatieven, die aanvullend en versterkend kunnen zijn op het bestaande aanbod in Twente, in het bijzonder in de stad en het buitengebied van Enschede. Daarin wordt, ook grensoverschrijdend, samengewerkt met kennisinstellingen, bedrijfsleven, culturele organisaties en overheden.

Als organisatie opereert SART zelfstandig. De stichting is niet afhankelijk van financiële bijdragen van buiten. Waar mogelijk en wenselijk wordt evenwel wel een beroep gedaan op financiële bijdragen om vernieuwende initiatieven te verwezenlijken. Bijvoorbeeld van de provincie Overijssel, gemeente Enschede, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Euregio en EU (Leader).

SART realiseert atelierruimtes voor kunstenaars en ontwerpers, bijvoorbeeld op voormalige boerenerven in Twekkelo en in de stad, waaronder sinds 2012 in de Performance Factory (PF) in Enschede. SART organiseert cursussen, workshops, exposities en kunstmanifestaties. Zie voor een overzicht onder “Activiteiten”.

In de PF beschikt SART over een thuisbasis: een werkplaats en de bronsgieterij.

Onder “Activiteiten” wordt een overzicht gegeven van uiteenlopende beoogde, gerealiseerde en eerder voorgenomen initiatieven in stad en buitengebied. “Tentoonstellingen” geeft een beeld van door SART aangeboden exposities in de PF van kunstenaars uit of met een band met Twente.